Aktualności


05.01.2017r. Kukurydza: nawożenie, przegląd odmian.

Podstawowym warunkiem uzyskania wysokiego plonu kukurydzy jest odpowiedni poziom pH gleby.
Prawidłowy poziom ph gwarantuje nam właściwą dostępność składników pokarmowych, odpowiednią strukturę gleby oraz optymalne
warunki powietrzno wodne.
Roczne zapotrzebowanie na wapń przy plonie kukurydzy na poziomie 12t/ha:
- pobranie wapnia 100-150kg CaO/ha
- neutralizacja nawożenia mineralnego 200-300kg CaO/ha
- wymycie 100-150 kg/ha
Podsumowując możemy określić całkowite zapotrzebowanie kukurydzy na wapń kształtujące się na poziomie 400-700kg CaO/ha.
Utrzymanie optymalnego pH, gwarantują nam wysokoreaktywne nawozy wapniowe.
Do takich nawozów niewątpliwie należy Wapniak Jurajski G.
Przegląd odmian kukurydzy-zapraszamy do lektury.

<<< powrót do aktualności