Wapniak Jurajski®- kreda granulowana CaCO3 - 98%

Dolomag®- nawóz wapniowo-magnezowy granulowany CaMg(CO3)2

WAPNIAK JURAJSKI® to nowoczesny granulowany nawóz wapniowy, produkowany jest na bazie kredy mielonej. Okres geologiczny w jakim powstał i maksymalne rozdrobnienie gwarantuje mu bardzo wysokie parametry fizyko-chemiczne. Charakteryzuje się maksymalną reaktywnością i rozpuszczalnością (do 100%) przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu CaO. Wyjątkowa czystość chemiczna pozwoliła na otrzymanie nawozu najwyższej jakości i aktywności chemicznej.
DOLOMAG® to nawóz wapniowo-magnezowy granulowany. Wytwarzany jest na bazie mielonego dolomitu. Charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością magnezu (18∼20%). Dzięki mieleniu otrzymujemy maksymalne rozdrobnienie co gwarantuje szybkie działanie, które jest istotą dla nowoczesnych nawozów granulowanych. Produkt o wysokiej reaktywności i znakomitej sile zobojętniania. Nowoczesne i nieocenione źródło czystego magnezu i wapnia.

Nowoczesna technologia produkcji gwarantuje otrzymanie bardzo wysokiej jakości nawozów granulowanych.
Wyspecjalizowany proces pozwalił na otrzymanie produktów ekologicznych o optymalnych cechach użytkowych. Zaawansowana formuła granuli gwarantuje jej odpowiednią wielkość, twardość przy jednoczesnym zachowaniu bardzo niskiej wilgotności. Doświadczenie i ciągle rosnące wymagania rynku pozwoliły na otrzymanie produktów najwyższej jakości. Ogromnym atutem wyróżniającym WAPNIAK JURAJSKI® oraz DOLOMAG® na tle innych produktów jest jego nowoczesne opakowanie. Gwarantuje ono optymalne warunki do przechowywania tego typu nawozów w długim okresie czasu. Jednym słowem otrzymaliśmy produkty spełniają wszystkie najwyższe wymagania dla nowoczesnych nawozów wapniowych.
Wszystkie nasze produkty posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty wymagane dla tego typu nawozów.
Prowadzimy bezpośrednią współpracę z IUNG Puławy, która bada i certyfikuje nasze produkty.Czym są nawozy wapniowe?

Nawozy wapniowe stosuje się w celu odkwaszenia gleby oraz poprawienia jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych. Wapnowanie powoduje koagulację koloidów, a przez to polepszenie stosunków powietrzno-wodnych i cieplnych gleb ciężkich. Wpływa dodatnio na rozkład substancji organicznej i rozwój mikroorganizmów pożytecznych dla roślin uprawnych, a w efekcie prowadzi do zwiększenia działania i przyswajania nawozów organicznych i mineralnych przez rośliny. Dawka wapna zależy od początkowego odczynu gleby, jej składu granulometrycznego i gatunków uprawianych roślin.

WAPNIAK JURAJSKI® i DOLOMAG® to nawozy przeznaczone pod uprawy polowe, ogrodnicze, sadownicze, użytki zielone i poplony. Podnosząc odczyn gleby poprawia jej strukturę oraz zwiększa wykorzystanie innych nawozów i składników pokarmowych.
Podstawowe zalety:
- poprawiają odczyn gleby w krótkim czasie po zastosowaniu
- zwiększają wykorzystanie nawozów mineralnych
- polepszają strukturę i aktywność mikrobiologiczną gleby
- dostarczają drogocennego magnezu
- neutralizują toksyczny glin i inne metale ciężkie
- dostarczają niezbędny wapń do budowy komórek roślinnych
- przyspieszają szybkość rozkładu resztek organicznych
- efekt wapnowania widoczny w pierwszym roku po zastosowaniu poprzez przyrost plonu od 3% do 13,5% w zależności od wielkości dawek azotu
- stabilne wyrównane uziarnienie od 2 do 6 mm pozwala na wykorzystanie wszystkich dostępnych rozsiewaczy do nawozów
- poprawia odczyn gleby i dostarcza wapń dla wszystkich gleb

Z poważaniem
Tomasz Liedmann